Προώθηση Ιστοσελίδων (S.E.O. , Newsletters , Διαφήμιση)

SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION


Στις πρώτες επαφές με των πελάτη κάνουμε καταγραφή αναγκών :


• Για ποιό λόγο χρειαζόμαστε SEO
• Ποιό είναι το κοινό στο οποίο θέλουμε να απευθυνθούμε
• Ποιά προϊόντα-υπηρεσίες μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε ή είναι brand awareness
• Η καμπάνια στοχεύει σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο
• Ποιοί θα είναι οι στόχοι (εγγραφή σε newsletter, πώληση, επίσκεψη σε συγκεκριμένες σελίδες)
• Ορισμός λέξεων κλειδιών βάσει των ανωτέρω
• Καταγραφή άλλων ενεργειών προβολής
• Ποιός θα αναλάβει τις παρεμβάσεις στην ιστοσελίδα

Τα στάδια για την εκτέλεση των ενεργειών SEO είναι τα εξής:


1o στάδιο
Αναζήτηση λέξεων κλειδιών:
• Εξέταση ήδη υπαρχόντων λέξεων κλειδιών
• Ανάλυση λέξεων κλειδιών που χρησιμοποιεί ο ανταγωνισμός
• Τεστ λέξεων κλειδιών βάσει συνάφειας και δυνητικής επισκεψιμότητας που θα αποδώσουν
• Δημιουργία λίστας με τα πιο αποτελεσματικά και σχετικά keywords τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την βελτιστοποίηση


2ο στάδιο

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας:
-Τεχνική ανάλυση της ιστοσελίδας για τυχόν βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στα:
• Περιεχόμενο
• Ποιότητα σελίδας
• Missing Alt attributes
• δομή
• πλοήγηση
• links (internal & external)
• broken links
-Επανέλεγχος, διόρθωση λαθών και εφαρμογή των νέων διορθωτικών στοιχείων στα:
• title tags
• meta data
• κείμενο-περιεχόμενο
• Interlinking κλπ
-Επανέλεγχος του website ranking μετά την εφαρμογή των αλλαγών
-Εύρεση των links που αναφέρονται στο site μας και στο site των ανταγωνιστών μας


3ο στάδιο
Προώθηση ιστοσελίδας:
• Εγγραφή του url μας σε μηχανές αναζήτησης & directories
• Eύρεση συνεργατών για ανταλλαγή links με σκοπό την αύξηση της δημοτικότητας του site
• Διαχείριση Pay Per Click Campaigns (πληρωμένα αποτελέσματα) στις καλύτερες μηχανές αναζήτησης


4ο στάδιο
Return - Feed back:
• Έλεγχος σειράς εμφάνισης στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης
• Μέτρηση επισκεψιμότητας
• Ανάλυση χαρακτηριστικών των επισκεπτών (unique visitors, browser που χρησιμοποιήθηκε, χρόνος παραμονής στο site)
• Πόσοι προέβησαν σε κάποιου είδους συναλλαγή (conversion rate)
• Καταγραφή στοιχείων και απεικόνιση σε διαγράμματα
• Στις Pay Per Click καμπάνιες: καταλήγουμε βάσει αποτελεσμάτων στις επιτυχημένες διαφημίσεις
• Δημιουργία Reports για κάθε στάδιο του Search Engine Optimization


Συνοπτικά
O SEO expert πρέπει να προσφέρει:
• Σε βάθος ανάλυση keywords
• Aνάλυση των ανταγωνιστών και των κινήσεων τους αναφορικά με SEO
• Παρουσία και δημιουργία PPC campaign στις κυριότερες μηχανές αναζήτησης και content sites
• Στρατηγική δημιουργίας links
• Μanagement του έργου και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια εφαρμογής της υπηρεσίας SEO αλλά και μετά το πέρας αυτής
• Κατανοητές απεικονίσεις στοιχείων και αναλύσεων που αφορούν το site
• Τακτικά reports σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με επεξηγηματικά σχόλια του